Disclaimer

Gebruik van de website www.dejonghgonzalez.nl (verder ‘de website’) betekent complete aanvaarding en instemming met de onderstaande voorwaarden.

Doel

Alle informatie en gegevens op de website zijn voor informatieve doeleinden. DeJonghGonzalez besteed grote zorg aan de samenstelling van de website, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website te allen tijde correct en volledig is.

Eigendom

De website is eigendom van DeJonghGonzalez. Zonder schriftelijke toestemming van DeJonghGonzalez mag niets in de website worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt. Ook het maken van een link naar de pagina dient schriftelijk te worden aangevraagd.

Aansprakelijkheid

DeJonghGonzalez aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe en indirecte gevolgen van het gebruik van de informatie, materiaal of diensten op de website of op websites van derden gekoppeld aan de website.

Privacy

Alle verstrekte gegevens van de gebruiker aan DeJonghGonzalez worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Deze informatie wordt niet kenbaar gemaakt aan derden, tenzij anders vermeld en behoudens dat dit door de wet vereist is of gevraagd wordt door justitie.

Wijzigingen

DeJonghGonzalez heeft het recht om de website en de aanbiedingsvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht na plaatsing ervan op de website.

Recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.